Domki „ UHORČÍK, ILČÍK, RAJNOHA“,
Na Bukovine 1452, 2367,2434 Terchová

REGULAMIN POBYTU

1. Zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz manipulacji z otwartym ogniem obowiązuje na terenie domków oraz na posesji w odległości do 10 m od obiektów!!!
2. Przy opuszczaniu domku w trakcie pobytu zawsze kontrolować i wyłączać urządzenia elektryczne!!!

3. Gość jest zobowiązany do przedłożenia personelowi ważny dokument tożsamości.
4. Ze względu na bezpieczeństwo p-poż., zabrania się używania w pokojach własnych urządzeń elektrycznych, oprócz suszarek do włosów i maszynek do golenia.
5. Nie należy kłaść żadnych rzeczy na urządzenia grzewcze.

6. Doba wynajmu kończy się o godzinie 10:00. Do tego czasu pokój winien być zwolniony, a klucz zwrócony.
7. Doba wynajmu rozpoczyna się o godzinie 15:00.
8. Nie wolno przenosić wyposażenia pokoi oraz zmieniać umeblowanie bez zgody personelu.
9. Po zakwaterowaniu prosimy o skontrolowanie wyposażenia pokoju oraz stan urządzeń wchodzących w skład pokoju: TV, radio i urządzenia kuchenne. Ewentualne braki lub usterki prosimy zgłosić personelowi obiektu.
10. Personel ma prawo kiedykolwiek wejść do pokoju w celach służbowych.
11. Nie jest możliwe zakwaterowanie gości cierpiących na choroby zakaźne.
12. W dniu przyjazdu na pobyt właściciel pobiera kaucję w wysokości 50,- EUR/pokój/pobyt lub 300,- EUR chata. Kaucja jest zwrotna w pełnej wysokości w ostatnim dniu pobytu po uprzednim zdaniu pokoju/domku w stanie nienaruszonym.
13. W razie jakichkolwiek usterek prosimy o kontakt pod numer: +421/905462076, +421/905861385.
14. Wprowadzanie zwierząt do obiektu bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabronione.
15. Prosimy o zmianę obuwia wewnątrz domku.
16. We wszystkich gniazdkach znajduje się napięcie 230V.
17. Korzystanie z placu zabaw dla dzieci, boiska i innych urządzeń na posesji jest na własną odpowiedzialność.
18. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
19. Za ewentualne konflikty gości nie bierzemy odpowiedzialności.
20. Ze względu na własne bezpieczeństwo zalecamy podać informację o planach turystycznych, trasie i przewidywanym czasie powrotu personelowi.
21. Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich punktów regulaminu pobytu od momentu wynajęcia pokoju.

WAŻNE NUMERY TELEFONICZNE: 

STRAŻ POŻARNA, NUMER ALARMOWY 150,112
NUMER ALARMOWY 155,112,16155
POLICJA 158,112
GÓRSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE MAŁA FATRA 041/5695232,18300

 

zamknąć